Kobo

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb povezuje strokovnjake različnih področij  -zdravnika za obvladovanje bolnišničnih okužb (ZOBO), medicinsko sestro za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO),  strokovnega direktorja, pomočnico direktorja za zdravstveno nego,  infektologa, kirurga, intenzivista, diplomirani medicinski sestri, epidemiologa, farmacevta in sanitarnega inženirja.

KOBO izvaja predvsem naslednje naloge:

  • Priprava in posodabljanje strokovnih navodil  za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
  • Izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev glede preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
  • Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb
  • Obravnava in obvladovanje morebitnih izbruhov bolnišničnih okužb
  • Posredovanje pomembnih informacij v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb
  • Svetovanje, pomoč in podpora pri nabavi opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkih
  • Svetuje pri načrtovanju in izvajanju gradbenih del v SBI