(N 085/RN-19) Dobava videolaringoskopa za težke intubacije s stojalom

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo videolaringoskopa za težke intubacije s stojalom

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobava videolaringoskopa za težke intubacije s stojalom« po priloženih zahtevah.

Ocenjena vrednost naročila je pod 15.000,00 EUR brez ddv.

Rok za sprejem ponudb je 9.12.2019 do 10:00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

''PONUDBA – NE ODPIRAJ''
Ponudba za N 085/RN-19
Dobava videolaringoskopa za težke intubacije s stojalom

ali na e-mail naslov: 

Odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .