(N 073/RN-20) Storitev izvedbe dveh različnih tečajev za potrebe projekta NEX AID, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem 

ZADEVA: Storitev izvedbe dveh različnih tečajev: »Advanced Trauma Life Support (ATLS) Provider Course« in tečaja »Dodatni postopki zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)« za potrebe projekta NEX AID, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020

 

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev dveh različnih tečajev: »Advanced Trauma Life Support (ATLS) Provider Course« in tečaja »Dodatni postopki zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)« za potrebe projekta NEX AID, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020.

 

Skupna ocenjena vrednost naročila je 2.975 € brez DDV.

- SKLOP 1:       1.770 € (brez DDV)

- SKLOP 2:       1.205 € (brez DDV) 

Podaljšan rok za sprejem ponudb je 22.09.2020 do 10.00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

''PONUDBA – NE ODPIRAJ''

Ponudba za N 073/RN-20 

»Storitev izvedbe dveh različnih tečajev: »Advanced Trauma Life Support (ATLS) Provider Course« in tečaja »Dodatni postopki zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)« za potrebe projekta NEX AID, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020«  

ali na e-mail naslov: nabava.prodaja@sb-izola.si .