(N 049/RN-20) Sukcesivna dobava pisarniških stolov in stolov za paciente za obdobje 12 mesecev

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem 

 

ZADEVA: Sukcesivna dobava pisarniških stolov in stolov za paciente za obdobje 12 mesecev 

Spoštovani! 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Sukcesivna dobava pisarniških stolov in stolov za paciente za obdobje 12 mesecev«. 

Ocenjena vrednost naročila je 39.900,00 EUR brez DDV.

   - Sklop 1: 19.800,00

   - Sklop 2:   5.500,00

   - Sklop 3:   8.000,00

   - Sklop 4:   2.800,00

   - Sklop 5:   2.700,00

   - Sklop 6:   1.100,00

 

Rok za sprejem ponudb je 14.8.2020 do 10:00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa. 

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena. 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako: 

''PONUDBA – NE ODPIRAJ''

Ponudba za N 049/RN-20

Sukcesivna dobava pisarniških stolov in stolov za paciente za obdobje 12 mesecev 

ali na e-mail naslov: 

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .