(N 021/RN-20) Sanacija pohodne strehe nad centralnim skladiščem v SBI

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem 

 

ZADEVA: Povpraševanje za sanacijo pohodne strehe nad centralnim skladiščem v SBI

 

Spoštovani! 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Sanacija pohodne strehe nad centralnim skladiščem v SBI«. 

Ocenjena vrednost naročila je 35.000,00 EUR brez DDV. 

Rok za sprejem ponudb je 26.2.2020 do 10.00 ure. 

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa. 

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb. 

Merilo za izbor je najnižja cena. 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako: 

''PONUDBA – NE ODPIRAJ''

Ponudba za N 021/RN-20

Sanacija pohodne strehe nad centralnim skladiščem v SBI 

ali na e-mail naslov: 

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si