(N 019/RN-21) Dobava prenosnega ventilatorja za potrebe COVID bolnikov in sukcesivna dobava potrošnega materiala za obdobje 36 mesecev - spremenjene zahteve z dne 25.2.2021

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem 

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo prenosnega ventilatorja za potrebe COVID bolnikov in sukcesivna dobava potrošnega materiala za obdobje 36 mesecev - po spremenjenih zahtevah z dne 25.2.2021

 

Spoštovani! 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobava prenosnega ventilatorja za potrebe COVID bolnikov in sukcesivna dobava potrošnega materiala za obdobje 36 mesecev«  po spremenjenih  zahtevah z dne 25.2.2021. 

Ocenjena vrednost naročila je 21.000,00 EUR brez DDV. 

Rok za sprejem ponudb je 1.3.2021 do 10.00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa. 

Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako: 

''PONUDBA – NE ODPIRAJ''

Ponudba za N 019/RN-21

Dobava prenosnega ventilatorja za potrebe COVID bolnikov in sukcesivna dobava potrošnega materiala za obdobje 36 mesecev - po spremenjenih zahtevah z dne 25.2.2021

 ali na e-mail naslov: 

Odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .