(N 018/RN-21) Dobava štirih (4) EKG aparatov za potrebe COVID enote

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem 

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo štirih (4) EKG aparatov za potrebe COVID enote

 

Spoštovani! 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobava štirih (4) EKG aparatov za potrebe COVID enote«  po priloženih zahtevah. 

Ocenjena vrednost naročila je 24.000,00 EUR brez DDV. 

Rok za sprejem ponudb je 1.3.2021 do 10.00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa. 

Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako: 

''PONUDBA – NE ODPIRAJ''

Ponudba za N 018/RN-21

Dobava štirih (4) EKG aparatov za potrebe COVID enote 

 ali na e-mail naslov: 

Odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .