(N 003/RN-21) Izdelava dveh (2) dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijskega programa (IP) za izvedbo GOI del za ureditev prostorov hemodialize v SBI in za dobavo in mo

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

 

ZADEVA: Izdelava dveh (2) dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijskega programa (IP) za izvedbo GOI del za ureditev prostorov hemodialize v SBI in za dobavo in montažo opreme za pripravo dializne vode in dializnih koncentratov 

 

Spoštovani! 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izdelava dveh (2) dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijskega programa (IP) za izvedbo GOI del za ureditev prostorov hemodialize v SBI in za dobavo in montažo opreme za pripravo dializne vode in dializnih koncentratov «. 

Ocenjena vrednost naročila je 3.000,00 EUR brez DDV. 

Rok za sprejem ponudb je 19.1.2021 do 10:00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Merilo za izbor: najnižja cena 

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako: 

''PONUDBA – NE ODPIRAJ''

Ponudba za N 003/RN-21

Izdelava dveh (2) dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijskega programa (IP) za izvedbo GOI del za ureditev prostorov hemodialize v SBI in za dobavo in montažo opreme za pripravo dializne vode in dializnih koncentratov

ali na e-mail naslov: 

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .