JN 096/RN-21 SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA INTERVENTNO KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO- PONOVITEV

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo - ponovitev«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 12.11.2021 do 10:00 ure.
  • Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12.11.2021 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.