JN 071/RN- Zamenjava, demontaža in montaža požarne centrale in sestrskega klicnega sistema v SB Izola

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Zamenjavo, demontažo in montaž požarne centrale in sestrskega klicnega sistema v SB Izola«,

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 20.12. 2019 do 10:00 ure.
  • Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.12. 2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.