JN 067/RN-20 Sukcesivna dobava bolnišničnega perila - ponovitev

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Sukcesivno dobavo bolnišničnega perila - ponovitev«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 5.10.2020 do 10:00 ure.
  • Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5.10.2020 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.