JN 054/RN-20 Najem dializnih aparatov in sukcesivna dobava potrošnega materiala

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Najem dializnih aparatov in sukcesivno dobavo potrošnega materiala«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer do 29.1.2021 do 10:00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.1.2021 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.