JN 028/RN-21 Varovanje ljudi in premoženja na območju Splošne bolnišnice Izola - ponovitev

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Varovanje ljudi in premoženja na območju Splošne bolnišnice Izola« - ponovitev.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 3.5.2021 do 10:00 ure.
  • Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3.5.2021 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.