JN 025/RN-21Dobava, montaža in vzdrževanje laserja za potrebe žilne kirurgije in ginekologije in sukcesivna dobava potrošnega materiala

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobavo, montažo in vzdrževanje laserja za potrebe žilne kirurgije in ginekologije in sukcesivno dobavo potrošnega materiala«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 23.4.2021 do 10:00 ure.
  • Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.4.2021 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.