JN 013/RN-21 Varovanje ljudi in premoženja na območju Splošne bolnišnice Izola

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Varovanje ljudi in premoženja na območju Splošne bolnišnice Izola«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 16.3.2021 do 10:00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16.3.2021 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2