JN 001/RN-20- Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za slikovno diagnostiko (RIS, PACS)

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za slikovno diagnostiko (RIS, PACS)«.

 

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb:

  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 24.4.2020 do 10:00 ure.
  • Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24.4.2020 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Datoteke za prenos