JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO STROKOVNI DIREKTOR (m/ž)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
POLJE 40
6310 IZOLA

Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola razpisuje prosto delovno mesto:

STROKOVNI DIREKTOR (m/ž),  za mandatno dobo 4 let.

Za strokovnega direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
  • opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu zdravnika specialista,
  • poleg slovenskega, znanje italijanskega jezika,
  • znanje enega izmed svetovnih jezikov.

Pogodba o zaposlitvi se bo z izbranim kandidatom sklenila za določen čas 4 let, za obdobje izvrševanja funkcije strokovnega direktorja (m/ž). Strokovni direktor (m/ž) bo v času sanacije Splošne bolnišnice Izola član sanacijske uprave Splošne bolnišnice Izola.

Rok prijave na razpis: 20 dni.

Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program strokovnega dela.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 20 dni od objave razpisa na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola. Pisemske ovojnice prijav naj bodo opremljene z oznako »ne odpiraj-prijava na razpis DM Strokovni direktor (m/ž)«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni.”

V primeru nadaljnjih vprašanj in potrebnih aktivnosti, ki so povezane z objavo razpisa prostega delovnega mesta se obrnite na naslov:

Lepo pozdravljeni,

 V. d. pomočnik direktorja za pravne zadeve                                           Direktor zavoda

         Mag. Mojca Tušek, univ. dipl. prav.                                              Mag. Radivoj Nardin