NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNINE

Splošna bolnišnica Izola objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnine. Predmet prodaje je TREZOR N. B. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od dneva objave namere na spletni strani SBI, t. j. do 14. 01. 2020. Več informacij o predmetu, ceni in drugih pogojih je razvidnih v prilogi.