(N 091/RN-19) Dobava EKG aparata z zaslonom za DH

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo EKG aparata z zaslonom za DH

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobava EKG aparata z zaslonom za DH«  po priloženih zahtevah.

Ocenjena vrednost naročila je 6.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 9.12.2019 do 10.00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

''PONUDBA – NE ODPIRAJ''
Ponudba za N 091/RN-19
Dobava EKG aparata z zaslonom za DH

ali na e-mail naslov:

Odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .