ZAHVALA ZA DONIRANO ZAŠČITNO OPREMO IN ŽIVILA

“Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega                                                              Izola, april 2020

kot njegovo lastno prepričanje,

da je naredil najboljše, kar je mogel.”

Mihajlo Pupin-Idvorski

ZAHVALA

v imenu vseh zaposlenih in vodstva Splošne bolnišnice Izola se najlepše zahvaljujemo za donirano zaščitno opremo in živila, s pomočjo katerih smo korak bližje zmagi v boju proti epidemiji nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

Donatorji:

 • Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.
 • ROISS d.o.o.
 • Atlantic Droga Kolinska, živilska industrija d.o.o.
 • Vendis trgovina in storitve d.o.o.
 • Galeb group d.o.o.
 • Luka Koper d.d.
 • Univerza na Primorskem in raziskovalni inštitut InnoRenew CoE
 • Fakulteta za vede o zdravju Izola
 • Koper je naš, politična organizacija
 • Big Bang d.o.o. v sodelovanju z Beko Slovenija
 • SIGMA 6 proizvodnja in trgovina d.o.o., ( del mednarodne skupine MSA Safety Company)
 • Društvo Tomos Obala z Dobrodelnim Društvom Palčica Pomagalčica in dobrodelni Škratki
 • Steklarna Hrastnik d.o.o

 

Dušan Deisinger, dr. med.        mag Dragica Blatnik             mag. Mojca Tušek              mag. Radivoj Nardin

     strokovni direktor                 pomočnica direktorja        v.d. pomočnica direktorja                 direktor

                                              za področje zdravstvene           za pravne zadeve

                                                      nege in oskrbe