VABILO ZA NEKDANJE ZAPOSLENE IN UPOKOJENE SODELAVCE SB IZOLA

Spoštovani nekdanji zaposleni in upokojeni sodelavci Splošne bolnišnice Izola,
Gentili ex dipendenti e pensionati dell’Ospedale Generale di Izola, 

v okviru projekta EMERGENCY EuroRegion Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška Vas vljudno vabimo na slavnostni dogodek
OTVORITEV HELIPORTA SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA v petek, 28. junija 2019 ob 9.30 v Splošni bolnišnici Izola.
nell’ ambiente del progetto EMERGENCY EuroRegion Programma Interreg V-A Slovenia-Croazia La invitiamo gentilmente all’evento festivo
L’APERTURA DELL’ELIPORTO DELL’OSPEDALE GENERALE DI ISOLA venerdì, 28 giugno 2019 alle 9.30nell’Ospedale generale di Isola.

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronskem naslovu tajnistvo.direktor@sb-izola.si ali na telefonski številki +386 51 280 400 najkasneje do 26. 6. 2019.
R.S.V.P. al tajnistvo.direktor@sb-izola.si o al telefono +386 51 280 400 fino a 26. 6. 2019.

Program dogodka je na voljo na spletni strani projekta / Il programma si trova sul:
https://www.emergencyeuroregion.eu/si/dogodki/prihajajoci-dogodki/otvoritev-heliporta-splosne-bolnisnice-izola

Veselimo se Vaše udeležbe!
Non vediamo l’ora di vederla!

S spoštovanjem,
Cordialmente,

Splošna bolnišnica Izola in projektno partnerstvo EMERGENCY EuroRegion
Ospedale generale di Isola e il partnership di progetto EMERGENCY EuroRegion