Predstavitev modela za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti investicij v drago medicinsko opremo (MDMO)

V torek, 18. 12. 2018 je v Splošni bolnišnici Izola potekala predstavitev projekta Model za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti investicij v drago medicinsko opremo v katerem je predstavnica Splošne bolnišnice Izola, vodja odseka za planiranje, razvoj in usmerjanje poslovanja, nastopala v vlogi delovnega mentorja.

Namen projekta je bil razviti univerzalen model, s katerim bi lahko vsi javni zavodi preverili svoje investicijske odločitve pred nakupom oziroma najemom drage medicinske opreme.

Model za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti investicij v drago medicinsko opremo je razvila skupina študentov Visoke šole za računovodstvo in finance ter medicinske fakultete Univerze v Mariboru pod strokovnim vodstvom mentorjev in ob pomoči podjetja Sotočje in javnega zavoda Splošna bolnišnica Izola.