Operacija »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«

Operacija »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«

Operacija je namenjena nakupu medicinske in varovalne opreme, namenjene obvladovanju epidemije COVID-19, vključno s povračilom stroškov za nakupe medicinske in varovalne opreme, namenjene obvladovanju epidemije COVID-19, nastalih od 1. 2. 2020 dalje.

Naložbo operacije COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta z nazivom »Medicinska in varovalna oprema COVID-19« so bila Splošni bolnišnici Izola dodeljena namenska sredstva za sofinanciranje nabavljene medicinske opreme znotraj operacije »COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« in sicer največ do višine 983.233,00 EUR, z namenom zavarovati zdravstveno osebje pred okužbo s koronavirusom (SARS-CoV-2) in pridobiti nujno potrebno medicinsko opremo za uspešno zdravljenje obolelih s COVID-19.

Cilj projekta je zagotoviti potrebno osebno varovalno opremo za zaposlene in medicinsko opremo za uspešno zdravljenje bolezni COVID-19.

Cilji načrtovane investicije SB Izola so:

- zagotoviti nujno potrebno funkcionalno – tehnološko ustrezno opremo za zdravljenje bolezni COVID-19;

- zavarovati zaposlene pred okužbo s koronavirusom (SARS-CoV-2);

- omogočiti optimalne pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti;

- posodobitev potrebne zdravstvene infrastrukture;

- izboljšati delovne pogoje.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:    http://www.eu-skladi.si/