Predlog protokola čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov - izjava za javnost projekta EMERGENCY EuroRegion

V okviru projekta z akronimom EMERGENCY EuroRegion, sofinanciranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, se je v sredo, 3. aprila 2019 v Umagu odvil javni dogodek »Predstavitev predloga protokola čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov in primopredaja novega reševalnega vozila«. Slavnostni dogodek so organizirali Zavod za hitno medicino Istrske Županije, Opća bolnica Pula, Splošna bolnišnica Izola in mesto Umag.

Dve leti trajajoči projekt s polnim naslovom »CELOVIT PRISTOP K IZBOLJŠANJU URGENTNE MEDICINSKE SLUŽBE NA ČEZMEJNEM OBMOČJU« je s projektnimi aktivnostmi pričel 1. septembra 2018. Poleg vodilnega partnerja, to je Splošna bolnišnica Izola (SI), v projektu kot partnerji sodelujejo tudi Opća bolnica Pula (HR), Zavod za hitnu medicinu Istarske županije (HR) in Reševalna služba slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola (SI). Glavni skupni cilj projekta EMERGENCY EuroRegion predstavlja vzpostavitev trajne mreže ključnih zdravstvenih institucij s področja urgentne medicinske službe na čezmejnem območju Obalno-kraške regije in Istarske županije.

»Predlog protokola čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov v partnerski mreži« zgoraj navedenih štirih partnerskih zdravstvenih institucij med drugim definira tri življenje ogrožajoča stanja: srčni infarkt tipa STEMI, možganska kap in politravma. Urgentni zdravnik Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (HR) se bo pri življenjsko ogroženem bolniku na območju severnega dela hrvaške Istre po strokovnih kriterijih, ki so natančno opredeljeni v zgoraj navedenem protokolu, odločil, če je urgentno zdravljenje v najbližji splošni bolnišnici (to je, Splošna bolnišnica Izola) za bolnika optimalno. Če temu ne bo tako, bo bolnika prepeljal kot nujni zdravstveni prevoz v primerno bolnišnico na Hrvaškem (Opća bolnica Pula ali UKC Reka). Projektni partner Zavod za hitnu medicinu Istarske županije (HR) ocenjuje, da bo življenjsko ogroženih bolnikov, ki ustrezajo s protokolom opredeljenim strokovnim kriterijem in bi jim napotitev v Splošno bolnišnico Izola koristila, ca 50 letno. V skladu s časovnico projekta bodo od 1.7.2019 dalje potekale konkretne aktivnosti »Predloga protokola čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov v partnerski mreži«, v okviru katerih bomo projektni partnerji odpravili morebitne pomanjkljivosti protokola ter ga nato vpeljali v redne delovne procese partnerskih inštitucij (do avgusta 2020).

Ob tem velja izpostaviti tudi dejstvo, da je projektni partner Zavod za hitnu medicinu Istarske županije v okviru projekta uspešno realiziral postopek nabave novega reševalnega vozila, ki bo pripomoglo k implementaciji omenjenega protokola.

V vlogi pridruženih partnerjev na projektu sodelujejo še Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper – Capodistria, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Područna služba Pazin, Grad Umag - Citta di Umago, in Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.

Celokupni maksimalno upravičen budget projekta EMERGENCY EuroRegion znaša 938.486,76 EUR, od tega 85% sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 15% predstavljajo lastna sredstva partnerskih inštitucij.

[gallery columns="4" ids="35657,35658,35659,35660,35661,35662,35663,35664"]