Health promoting hospitals Network - mreža bolnišnic, ki promovirajo zdravje

Promocija zdravja je temeljna razsežnost kakovosti bolnišničnih storitev, skupaj z varnostjo pacientov in klinično učinkovitost. S porastom kroničnih bolezni je zagotavljanje storitev za pri ohranjanju zdravja, kakovost življenja in učinkovitosti.

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (WHO IN WHO/EUROPE) JE PARTNER MREŽE HPH (HPH NETWORK), KATERE SPECIFIČNI CILJI SO:
  • sprememba kulture bolnišnične oskrbe v smeri interdisciplinarnega dela, preglednega sprejemanje odločitev ter aktivne udeležbo bolnikov in partnerjev;
  • ocena aktivnosti promocije zdravja pri določanju zdravstvenega varstva in postavljanje osnov na tem področju;
  • vključiti standarde in kazalnike za promocijo zdravja v obstoječe sisteme vodenja kakovosti v posameznih bolnišnicah in na nacionalni ravni.

Vir: http://www.hphnet.org/