Čezmejni projekt NEX AID, Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija

Splošna bolnišnica Izola je v vlogi projektnega partnerja vključena v čezmejni projekt z naslovom »Čezmejna mreža sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanje množičnih nesreč« z akronimom NEX AID. Vodilni partner projekta je bolnišnica iz Mester (Azienda ULSS 3 Serenissima), preostala projektna partnerja iz Italije sta Občina Benetke (Comune di Venezia) in univerzitetna bolnišnica s sedežem v Trstu (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina - ASU GI). Na slovenski strani v projektu sodelujeta še Splošna bolnišnica Jesenice in Zdravstveni dom Nova Gorica.

Skupni cilj projekta NEX AID je krepitev čezmejnega institucionalnega sodelovanja z namenom izboljšanja ukrepanja v razmerah nujne medicinske pomoči in upravljanja izrednih razmer z vidika nujne medicinske pomoči.