Skupaj za družbo zdravja

Promocijski video kampanije Skupaj za družbo zdravja Ministrstva za Zdravje na temo Urgentni centri.