14. Izobraževalni dnevi Splošne bolnišnice Izola

Vabimo vas na 14. srečanje

''Izobraževalni dnevi Splošne bolnišnice Izola'',

na katerem bodo potekala predavanja iz področja

pomena zdrave prehrane pri preprečevanju raka


v sredo, 17. 4. 2019, s pričetkom ob 18. uri


v veliki predavalnici Fakultete za vede o zdravju
(Splošna bolnišnica Izola, III. nadstropje).


   Program srečanja:  • ''Pomen zdrave prehrane pri preprečevanju raka'', Barbara Kosmina Štefančič, dr. ,   spec. anest. z reanimatologijo

  • ''Debelost in rak'', doc. dr. Mladen Gasparini, dr. med., spec. žilne kirurgije

  • ''Prehranska obravnava v SB Izola'' , Karmen Jakomin, dipl. m. s.


 

Komu je namenjeno?

Srečanje je namenjeno zdravnikom družinske medicine, specialistom, specializantom, osebju zdravstvene nege in vsem ostalim, ki jih to področje zanima. Kotizacije ni.

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 15. 4. 2019 na elektronski naslov:


tajnistvo.direktor@sb-izola.si.


Smo v postopku pridobivanja licenčnih točk s strani Zdravniške zbornice Slovenije in Zbornice zdravstvene nege Slovenije.

 

Veselimo se vaše udeležbe.

                                               

                                                                                                                       Dušan Deisinger, dr. med.
v. d. Strokovnega direktorja