Svit je rešil že 750 življenj

Med dobitniki sta zdravnik Blaž Berger iz izolske bolnišnice in novogoriški zavod za zdravstveno varstvo.


Pokrovitelj programa Svit je predsednik države Danilo Türk. Poudarja, da so presejalni programi strokovno in finančno zahtevni, a ustvarjajo prihranek zdravstveni blagajni, saj sta za tako težko bolezen, kot je rak, veliko cenejši preventivna in zdravljenje v začetni fazi, kot pozneje. Opozarja na pomen programov Dora in Zora, ki hkrati s Svitom skrbijo za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja prebivalcev Slovenije.


Program Svit poteka pod okriljem nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (IVZ). Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki. V dveh letih, kar program deluje, so bolezen pravočasno odkrili pri 750 ljudeh. Večina med obolelimi to, da imajo že predrakave in rakave spremembe, še niti ni vedela.


Zdravnik Blaž Berger iz SBI je prejel priznanje za zelo dobro organizacijo in koordinacijo kolonoskopij za Program Svit na južnem Primorskem. SBI je regijski center za Svit. “Priznanja sem zelo vesel, saj je potrdilo, da delamo kakovostno in v prid ljudi,“ pravi Berger, ki je deležen tudi mnogih priznanj preiskovancev in se odlikuje po prijaznosti ter ljubeznivem odnosu do bolnikov. Ekipo v SBI sestavljamo štirje zdravniki in osem medicinskih sester. “Upamo, da se bodo ljudje tudi v prihodnje množično odzivali vabilu Svita,” dodaja Berger.


Javnozdravstveni program Svit brez požrtvovalnega dela zdravstvenih delavcev, prostovoljcev in organizacij civilne družbe ne bi zaživel, zato se jim je IVZ konec decembra oddolžil s podelitvijo posebnih priznanj. Poleg zdravnikov in medicinskih sester v tem programu aktivno delujejo tudi mnogi prostovoljci, ki pomagajo ozaveščati ljudi in jim dopovedati, naj se odzovejo povabilu Svita in naj pošljejo na analizo vzorce blata v poslani embalaži.


Novogoriški ZZV je dobil priznanje za pionirsko delo v oblikovanju mreže podpore lokalnih skupnosti Programa Svit. Že leta 2010 so povezali vse župane občin v severnoprimorski regiji in jih spodbudili k podpisu zaveze o podpori Svitu. Čeprav gre tudi za gorske občine in razpršeno poselitev, so v vseh celovito predstavili programa Svit. Direktor Marko Vudrag dodaja: “Gre za pomembno preventivno dejavnost, ki obsega poleg Svita tudi Doro in Zoro. V prihodnje bo naš trud razširili še na ta dva programa, saj nas to priznanje spodbuja, da naredimo še več za ljudi na tem območju.”


Program Svit je za leto 2011 podelil sedem priznanj zdravnikom po vsej Sloveniji in zdravstveni ustanovi, novogoriškemu zavodu za zdravstveno varstvo (ZZV). Med zdravniki je bil odlikovan tudi Blaž Berger, predstojnik oddelka za interno medicino v izolski bolnišnici (SBI). Prav tako so zdravstvenim delavcem po Sloveniji podelili še pet zahval Svita. Imenovana sta bila dva nova ambasadorja Programa Svit - Cilka Špindler iz ormoškega zdravstvenega doma in Marijan Gospić, zaposlen v koprski tovarni Cimos.

Po oceni Jožice Maučec Zakotnik iz IVZ, vodje programa Svit, se je sodelovanje v program povabljenih skupin prebivalstva (gre za ljudi med 50. in 69. letom starosti) že občutno izboljšalo. V povprečju je odziv že 70-odstoten. Za to so zaslužni vsi, ki v Svitu tvorno sodelujejo in pomagajo ozaveščati ljudi, naj poskrbijo za svoje zdravje.