Radiolog in pulmolog delata v Izoli

Predlog za podelitev tega visokega strokovnega naziva za radiologa, asis. Branka Cvetičanina, so posredovali iz Zdravniškega društva Slovenske Istre in Krasa, za pulmologa Janija Derniča, ki je hkrati poslovni direktor izolske bolnišnice, pa je predlog za naziv primarija oblikovala Zdravniška zbornica Slovenije. Naziv so jima uradno podelili na nedavnem kongresu slovenskega zdravniškega društva.

Pionir telemedicine


Prim. Branko Cvetičanin dela kot specialist radiolog v izolski bolnišnici od leta leta 1993, dvanajst let je vodja radiološke dejavnosti. V Sloveniji je pionir na področju telemedicine in njene veje, teleradiologije, kot prvi jo je uvedel prav v SBI.

Med strokovnim izobraževanjem leta 1999 v ZDA je spoznal sistem digitalnega shranjevanja slik v radiologiji (PACS), po dodatnem samoizobraževanju je leta 2001 vzpostavil prvo povezavo rentgenskega aparata z računalnikom in uspel prenesti radiološke slike na digitalni medij. V SBI je postavil prvi sistem digitalnega shranjevanja radioloških slik - kar je bil temelj za prehod SBI na proces digitalizacije bolnišnice. SBI je prva v državi v celoti uredila digitalni sistem shranjevanja radioloških slik.

Na pobudo kardiologov se je leta 2005 pričel v tujini usposabljati za neinvazivno kardiološko diagnostiko in prvi Sloveniji v SBI uvedel neinvazivno diagnostiko bolezni koronarnih žil. Za njim je že več kot 3700 preiskav, kar ga umešča med vodilne strokovnjake v svetu in Evropi po številu teh preiskav. Zaslužen je za razvoj slikovne diagnostike (od ultrazvočne do klasične digitalne radiologije, mamografije, zahtevnejših CT preiskav ter nuklearno-magnetne resonančne preiskave), kar SBI uvršča med vodilne na tem področju v državi.

Pred šestimi leti je bil imenovan za predsednika delovne skupine za teleradiologijo pri zdravstvenem ministrstvu. Kot pionir je v Sloveniji tedaj izpeljal prvo pilotno povezavo med bolnišnicama Izola, Jesenice in kliniko na Golniku in poskrbel za oblikovanje državnega teleradiološkega standarda.

Pod okriljem zdravstvenega ministrstva letos poteka postopek javnega naročila za teleradiologijo, temelj zanj so oblikovali v delovni skupini, ki jo vodi. Teleradiološki način dela bo po tem postopku zajel celotno območje v državi - vse bolnišnice.

Cvetičanin sodeluje tudi v večjih mednarodnih projektih na področju telemedicine in teleradiologije in sledi vsem novostim. Hkrati objavlja poljudne strokovne sestavke s tega področja v sredstvih javnega obveščanja.

Že vrsto let je glavni mentor specializantom iz radiologije in dve leti tudi asistent na Univerzi na Primorskem za področje nevroznanosti.

Graditelj pulmologije


Prim. Jani Dernič dela v SBI enajst let, tri leta je njen poslovni direktor. Prihod na mesto predstojnika internega oddelka je povezan z uveljavljanjem in razvojem pulmološke dejavnosti, saj slednje dotlej SBI ni imela. Uvedel je endoskopsko diagnostiko dihalnih organov in invazivno diagnostiko s pomočjo radioloških sistemov.

Prizadeval si je za razvoj sodobnih metod zdravljenja in za interdisciplinarne povezave s slikovno diagnostiko. S sodelavci je pred osmimi leti v redno dejavnost uvedel invazivno srčno-žilno diagnostiko, zdaj pomembni del internega oddelka. Tim je omogočil kakovosten strokovni razvoj kardiološke dejavnosti, kjer poleg diagnostike opravljajo terapevtsko zdravljenje motenj srčnega ritma z vstavljanjem srčnih spodbujevalcev.

Na internem oddelku so se razvile še druge veje dejavnosti, bogatejši so za endoskopski kabinet in diagnostiko za bolezni prebavil ter za razvejano specialistično ambulantno dejavnost. Vse endoskopske slikovne preiskave so, podobno kot vse druge z drugih dejavnosti, shranjene v informacijskem sistemu SBI. Premorejo tudi nadzor in spremljanje bolnikov v intenzivni enoti in bolnikov, zajetih v telemetrično območje - ko lahko zdravnik na daljavo nadzira bolnike v kritičnem stanju.

Dernič ima zasluge še za sodelovanje SBI v čezmejnih zdravstvenih projektih.