PACIENTOVE PRAVICE

Pacient je avtonomna oseba, ki ima pravico odločati o lastnem zdravju in zdravljenju. Zaupati mora zdravstvenim delavcem in sodelavcem. Na nivoju bolnišnice si prizadevamo za pozitivno reševanje pritožb, da bi še dodatno izboljšali kakovost naših storitev. Z obravnavo pritožb in predlogov ter mnenj želi vodstvo Splošne bolnišnice Izola doseči še višjo kakovost in izboljšanje storitev, strokovnosti in odnosa do pacientov in njihovih bližnjih.