Obvestilo

IZVAJANJE OBISKOV V SPLOŠNI BOLNIŠNICI IZOLA 

 • obisk se omogoči obiskovalcem, ki imajo veljavno digitalno potrdilo o izpolnitvi pogoja PCT (t.j. da je oseba bodisi prebolela COVID-19, bila cepljena proti COVID-19 ali testirana na virus SARS-CoV2; rezultat hitrega antigenskega testa je veljaven 48h,  PCR testa pa 72h). Obiskovalcem, ki nimajo potrdila PCT, vstop v objekt SB Izola ni dovoljen,
 • obiski so omejeni na eno osebo za posameznega bolnika, porodnico pa lahko obišče samo partner/oče otroka,
 • na Oddelku za pediatrijo in otroško kirurgijo se omogoči prisotnost enega starša ali skrbnika, dodatni obiski niso dovoljeni,
 • obiski so dovoljeni med 15.00 in 17.00 uro, v enotah za intenzivno terapijo med 14.30 in 15.00 uro, v porodnišnici pa med 15.00 in 16.00 uro,
 • vsak obiskovalec se lahko zadrži pri bolniku največ 15 minut,
 • zaradi prenove Oddelka za kirurgijo obiski na tem oddelku do zaključka prenove (predvidoma 16. avgusta) niso mogoči. Izjemoma so možni obiski po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom,
 • podajanje informacij o stanju hospitaliziranih bolnikov bo še naprej potekalo po telefonu ob predhodnem dogovoru. 

V prostorih bolnišnice se dosledno upoštevajo ukrepi:

 • obvezna pravilna uporaba zaščitne maske.
 • higiena rok,
 • vzdrževanje medsebojne razdalje

Vse obiskovalce prosimo, da upoštevajo zgornja navodila tudi na zunanjih površinah bolnišnice ter navodila medicinskega osebja na posameznem bolnišničnem oddelku. Za dosledno upoštevanje napisanega se vam zahvaljujemo, saj nam tako pomagate, pri obvladovanju širjenja okužb in varovanju okolja v katerem se zdravijo svojci.

AVVISO AI VISITATORI 

 • Le visite possono essere effettuate solo dai visitatori in possesso di un valido certificato digitale attestante la conformità alla condizione PCT - guariti, vaccinati, testati (la persona è guarita dal COVID-19, è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test per il virus SARS-cov2; il risultato di un test rapido dell'antigene è valido per 48 ore, mentre quello di un test PCR per 72 ore). I visitatori che non hanno un certificato PCT non possono entrare nell'Ospedale Generale di Isola. 
 • Le visite sono limitate a una persona per un singolo paziente e solo il padre del bambino può visitare una puerpera.
 • Presso il Dipartimento di Pediatria e Chirurgia Pediatrica è consentita la visita di un solo genitore o tutore.
 • Le visite sono consentite tra le 15.00 e le 17.00, nel reparto maternità tra le 15.00 e le 16.00 e nei reparti di terapia intensiva tra le 14.30 e le 15.00.
 • Ogni visitatore può stare con il paziente per un massimo di 15 minuti.
 • A causa della ristrutturazione del Dipartimento di Chirurgia le visite a questo reparto fino al completamento della ristrutturazione (previsto il 16 agosto) non sono possibili. Eccezionalmente, le visite sono possibili previo accordo con il medico curante.
 • Per ricevere informazioni sulla condizione dei pazienti ricoverati continuerà ad essere necessario chiamare per telefono previo accordo. 

Nell'ospedale e' d'obbligo attenersi alle seguenti misure di sicurezza:

 • uso appropriato delle mascherine
 • igiene delle mani
 • distanza interpersonale.

Chiediamo ai visitatori di attenersi alle misure anche fuori dall'ospedale e alle altre regole dei professionisti sanitari nei reparti.

Grazie per la considerazione delle misure aiutandoci a contenere la diffusione del virus e creare un ambiente piu' sicuro per i pazienti.

PRISOTNOST OČETOV PRI PORODU – LA PRESENZA DEI PAPA ALLA NASCITA

Zaradi poslabšane epidemiološke situacije glede okužb s koronavirusom JE PRISOTNOST OČETA PRI PORODU DOVOLJENA LE V AKTIVNI FAZI PORODA.
Causa l'incremento dei casi di SARS-CoV-2 E' CONSENTITA LA PRESENZA DEL PADRE ALLA NASCITA SOLO DURANTE LA FASE ATTIVA DEL PARTO.

Pri UZ pregledu v nosečnosti je dovoljena prisotnost 1 zdrave osebe.

SUM NA OKUŽBO s SARS-CoV-2

Da ste okuženi z novim korona virusom SARS-CoV-2, lahko upravičeno sumite:

 • če ste 14 dni pred začetkom bolezni potovali ali bivali na območjih s povečanim tveganjem za prenos preverite na spletni strani NIJZ,

ali

 • ste bili v tesnem stiku z osebo, pri kateri je bil potrjen nov korona virus

in

 • imate vročino  ≥38 °C,
 • kašljate
 • ali težko dihate z občutkom pomanjkanja zraka.

V tem primeru je enotna vstopna točka za domnevno okužene bolnike z novim korona virusom SARS-CoV-2 v okviru Zdravstvenega doma Koper, na Bonifiki.
Prosimo vse, ki sumijo, da so okuženi z novim korona virusom SARS-CoV-2, da pokličejo svojega osebnega zdravnika ali dežurno službo na številko 05/66 47 440 in počakajo na njihova navodila.
Prosimo vas, da ne hodite v SB Izola, ker s tem ogrožate zdravje bolnikov in zaposlenih!
V primeru nujnih stanj pokličite telefon 112.

CEPLJENJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI IZOLA

Samo z zaščitnimi ukrepi ni možno dovolj učinkovito preprečevati novih okužb z virusom SARS-COV-2, zato pričakujemo, da bomo to dosegli z ustrezno precepljenostjo prebivalcev z varnimi in učinkovitimi cepivi. S cepljenjem ne zaščitimo samo sebe, temveč zaščitimo tudi zdravje naših družinskih članov, prijateljev, sosedov, znancev, sodelavcev in drugih prebivalcev. S cepljenjem proti COVID-19 sledimo ciljem zmanjševanja umrljivosti zaradi COVID-19, zmanjševanja števila hospitalizacij zaradi COVID-19 in zaščite prebivalcev, ki so izpostavljeni tveganju za okužbo s COVID-19.

V Splošni bolnišnici Izola poteka cepljenje proti COVID-19 s cepivom Comirnaty (Pfizer/Biontech) za vse državljane starejše od 15 let. Cepljenje je brezplačno, potrebujete le kartico zdravstvenega zavarovanja. Če še niste bili cepljeni in nimate zdravstvenih težav, se lahko na cepljenje naročite na telefonski številki +386 51 280 467 od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro.

Cepljenje je edino zagotovilo, da bomo dopustniške dni preživeli brez skrbi in nepotrebnih zapletov, potem pa varneje stopili v jesen, zato vam omogočamo lažjo in hitrejšo pot do cepiva.

Les sole misure di protezione da sole non possono prevenire efficacemente nuove infezioni con il virus SARS-COV-2, quindi prevediamo di raggiungere questo obiettivo vaccinando adeguatamente la popolazione con vaccini sicuri ed efficaci. La vaccinazione protegge non solo noi stessi, ma anche la salute dei nostri familiari, amici, vicini, conoscenti, colleghi di lavoro e altri residenti. Con la vaccinazione contro il COVID-19 perseguiamo gli obiettivi di riduzione della mortalità per COVID-19, riduzione del numero di ricoveri per COVID-19 e protezione della popolazione a rischio di infezione da COVID-19.

La vaccinazione contro il COVID-19 con il vaccino Comirnaty (Pfizer/Biontech) viene effettuata presso l'Ospedale Generale di Isola per tutti i cittadini di età superiore ai 15 anni. La vaccinazione è gratuita, è sufficiente la tessera sanitaria. Se non sei ancora vaccinato e non hai problemi di salute, puoi ordinare la vaccinazione al numero di telefono +386 51 280 467 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00.

La vaccinazione è l'unica garanzia che passeremo le vacanze senza preoccupazioni e complicazioni inutili, per poi entrare in autunno in modo più sicuro, quindi ti diamo un modo più facile e veloce per fare la vaccinazione.

PRIHOD V BOLNIŠNICO IN REGISTRACIJA

S kartico zdravstvenega zavarovanja se prijavite na vrstomatu.

VIDEO
PRIHOD V BOLNIŠNICO IN REGISTRACIJA

Na listku iz vrstomata je oznaka prostora, kjer se morate zglasiti in vaša zaporedna številka.

POMOČ
PRIHOD V BOLNIŠNICO IN REGISTRACIJA

Na ekranih po hodnikih bolnišnice spremljate, kdaj boste na vrsti in se pravočasno zglasite na označenem mestu.

POMOČ