CERTIFIKAT »Družini prijazno podjetje«

Splošna bolnišnica Izola je že 15. 5. 2013 pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.INICIATIVA ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA

Vodilni partner: Gospodarska zbornica Slovenije
Splošna bolnišnica Izola je v avgustu 2016 pri Gospodarski zbornici Slovenije pristopila k »Iniciativi za zdrava delovna mesta«, katera si prizadeva za izmenjavo izkušenj in dobrih praks prek uveljavljenih metod, zlasti z izboljšanjem organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanjem delavcev k udeleževanju zdravih dejavnosti, omogočanjem in spodbujanjem izbire zdravega življenjskega sloga, spodbujanjem osebnostne rasti in razvoja.

Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči

Pred več kot pol stoletja, leta 1957, se je ob nizozemsko-nemški meji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mlad Nizozemec. Njegovo življenje bi tedaj lahko rešili, če bi ga lahko odpeljali v nemško bolnišnico, ki je bila oddaljena le nekaj sto metrov, namesto v 100 km splošna oddaljeno nizozemsko bolnišnico. Ta nesreča je botrovala pobudi za ustanovitev prve evropske čezmejne regije, ki je povezala Nemčijo in Nizozemsko.
NOSILEC: prim. Jani Dernič, dr. med.

Največji projekt energetske sanacije bolnišnice v Sloveniji do leta 2012

Učinkovita organizacija, dobro sodelovanje – Po skrbnih pripravah in projektiranju je bila energetska sanacija izvedena v dobrih 6 mesecih. – Običajna dejavnost bolnišnice se je ves čas odvijala neprekinjeno, sočasno so potekala gradbena, strojna in elektro-instalacijska dela. – Potekala so redna tedenska usklajevanja zunanjih izvajalcev in notranje koordinacijske skupine, zunanja izvedbena koordinacijska skupina se je


Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje PANGeA

Vodilni partner: UP ZRS
Vzpostavitev trajne organizacijske mreže (univerze-bolnišnice, univerze-občine-domovi za starejše občane, univerze-zasebniki-društva upokojencev itd.), ki bo omogočala nadaljnji razvoj področja zdravja in kakovosti bivanja prebivalstva v čezmejnem območju.