Organiziranost

Mag. Radivoj Nardin

DIREKTOR ZAVODA

Dušan Deisinger, dr. med.

STROKOVNI DIREKTOR

Maja Turk

TAJNIŠTVO ZAVODA

Mag. Dragica Blatnik, dipl. m. s.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe

Marko Markežič

Vodja službe informatike in tehničnega vzdrževanja

Mag. Mojca Urbančič, univ. dipl. prav., spec. za menedž.

vodja pravne službe

Klavdija Koren, univ. dipl. ekon., preiz. rač.

Finančno računovodski odsek

Vera Savič, dipl. ekon.

Odsek za nabavo

Nives Rener, univ. dipl. ekon.

Enota za kakovost

Maja Celin

Vodja kadrovske službe

Tea Jelačić, dipl. ekon. (UN)

Javna naročila

Nives Šajn, mag. farm., spec.

VODJA BOLNIŠNIČNE LEKARNE

Loredana Mejak, dipl. upr. org.

Vodja zdravstvene administracije

Mag. Nevenka Romih, univ. dipl. ekon.

Odsek za planiranje, razvoj in usmerjanje poslovanja

ODDELEK ZA KIRURGIJO

doc. dr. Mladen Gasparini, dr. med.

Predstojnik oddelka za kirurgijo

ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

Janja Zver Skomina, dr. med.

Predstojnica oddelka za ginekologijo in porodništvo

ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO

prim. Jani Dernič, dr. med.

Predstojnik oddelka za interno medicino

ODDELEK ZA PEDIATRIJO

Alenka Stepišnik, dr. med.

Predstojnica oddelka za pediatrijo

URGENTNI CENTER IZOLA (UCI)

asist. Peter Golob, dr. med.

Predstojnik oddelka Urgentni center Izola (UCI)

ODDELEK MEDICINSKIH SLUŽB

Mag. Edvina Gregorič, dr. med.

Predstojnica oddelka medicinskih služb