Pohvale in pritožbe

Če nas želite pohvaliti, nam kaj predlagati, nas spodbuditi ali svetovati, vas prosimo, da to storite.

V kolikor z našim delom niste zadovoljni in menite, da za zdravljenje niso bila izbrana pravilna in dovolj učinkovita sredstva ali menite, da so bila kršena etična načela, imate pravico vložiti pritožbo.

 

Osebni podatki

Podatki o pohvali ali pritožbi

captcha

 

Pritožbeni postopek

Pri reševanju pritožb pacientov, njihovih svojcev ali zakonitih zastopnikov, bolnišnica zagotavlja nadzor nad odnosom, strokovnostjo in kakovostjo dela zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter nad ustreznostjo postopkov in organizacije dela.

Ob vsaki pritožbi bodo izpeljani ustrezni postopki za rešitev pritožbe. Po izkazani potrebi bo izpeljan tudi izredni strokovni nadzor. Odgovor na vašo pritožbo boste prejeli v roku 30 dni.