Naročanje

Na pregled ali preiskavo se v Splošni bolnišnici Izola lahko naročite po telefonu, pošti, elektronsko preko spletne strani in osebno.