Informacije za hospitalizirane paciente in obiskovalce

 

SPREJEM V BOLNIŠNICO


Vnaprej dogovorjeni sprejem: pacient se s kartico zdravstvenega zavarovanja registrira na vrstomatu, ki se nahaja na glavnem vhodu v bolnišnico in sledi izpisanim navodilom.
Nenačrtovan sprejem: pacient upošteva navodila zdravstvenega osebja.
Priporočamo, da pacient ob sprejemu v bolnišnico s seboj prinese:

 • pripomočke za osebno higieno, jutranjo haljo in copate, spalno srajco oz. pižamo
 • druge pripomočke, ki jih uporablja  (očala, bergle, slušni aparat,…)
 • seznam zdravil oziroma zdravila, ki jih redno jemlje (v originalni embalaži)Prinašanje dragocenih predmetov in večjih količin denarja v bolnišnico odsvetujemo, ker bolnišnica zanje ne sprejema odgovornosti.

 

PISNO SOGLASJE


Ob sprejemu v bolnišnico pacient izpolni obrazec »Pisno soglasje pacienta za izvajanje zdravstvene oskrbe«, na katerem izrazi strinjanje oziroma seznanjenost:

 • z izvedbo diagnostičnih in terapevtskih postopkov
 • z uporabo njegovih osebnih podatkov
 • s prisotnostjo študentov medicine in zdravstvene nege v procesu zdravljenja
 • s prepovedjo kajenja v bolnišnici
 • z odgovornostjo za osebno lastninoPacient na obrazcu navede tudi podatke o osebi, kateri se lahko posredujejo informacije o njegovem zdravstvenem stanju.

 

NADSTANDARDNA NASTANITEV    


Nadstandardna nastanitev v bolniški sobi  je omogočena na Oddelku za kirurgijo ter na Oddelku za ginekologijo in porodništvo:

 • pacientu, ki ima urejeno zavarovanje višjega standarda bolnišničnega zdravljenja pri zavarovalnih družbah Adriatic-Slovenica, Triglav ali Vzajemna
 • pacientu brez nadstandardnega zavarovanja, ki podpiše izjavo o plačilu storitve nadstandardnega bivanja
 • spremljevalcu pacienta, ki podpiše izjavo o plačilu storitve nadstandardnega bivanja (možnost namestitve ležišča ob pacientu, ki uveljavlja nadstandardno nastanitev)


 

BOLNIŠNIČNI DAN

7.00 – 8.00 jutranja nega
8.00 – 8.30 zajtrk
8.00 – 11.30 vizita, preiskave
12.00 – 13.00 kosilo
13.00 – 15.00 popoldanski počitek
17.00 – 18.00 popoldanska vizita
18.00 – 18.30 večerja
20.00 – 7.00 nočni počitek


 

BOLNIŠNIČNA PREHRANA IN JEDILNICA


V bolnišnici zagotavljamo hrano po predpisani dieti, zato prinašanje hrane pacientom odsvetujemo, razen v primeru predhodnega dogovora z zdravstvenim osebjem.
V jedilnici (kletna etaža) je na voljo tudi prehrana za obiskovalce. Možno je plačilo z gotovino ali kreditno kartico.
Urnik jedilnice za zunanje obiskovalce je vsak delovnik od 9. do 11. in od 11.30 do 16. ure.

 

OBISKI

Oddelek za pediatrijo 15.00-16.00
Oddelek za ginekologijo 14.30-17.00
Porodnišnica 15.00-16.00
Oddelek za kirurgijo 14.30-17.00
Oddelek za interno medicino 14.30-17.00
Nevrološka dejavnost 14.30-17.00
Enota kirurške intenzivne terapije 14.15-15.00
Enota internistične intenzivne terapije 14.30-15.00


Obiski izven urnika so dovoljeni le izjemoma, s posebno dovolilnico, ki se izda na podlagi dogovora z lečečim zdravnikom.
Obiskovalce prosimo za upoštevanje urnika obiskov. Pri pacientu naj bosta največ dva obiskovalca hkrati.
Med obiski naj obiskovalci ne posedajo po bolniških posteljah in naj skrbijo za red in higieno v bolniški sobi. Pred in po stiku z bolnikom naj si razkužijo roke.

 

INFORMACIJE O PACIENTOVEM ZDRAVSTVENEM STANJU

Pacienta o njegovem zdravstvenem stanju seznanja zdravnik, ki ga zdravi, v času njegove odsotnosti pa nadomestni zdravnik. Informacije o zdravstveni negi pacientu posreduje diplomirana medicinska sestra.
Osebni podatki in informacije o zdravstvenem stanju so zaupne narave. Pacient zato ob sprejemu na obrazcu »Pisno soglasje pacienta za izvajanje zdravstvene oskrbe« navede ime, priimek in kontaktne podatke izbrane osebe, kateri se lahko posredujejo informacije o njegovem zdravstvenem stanju.
Podatki o pacientovem zdravstvenem stanju bodo izbrani osebi posredovani le izjemoma, po presoji oddelčnega lečečega zdravnika.


 

KAJENJE, ALKOHOL IN PREPOVEDANE SUBSTANCE


V bolnišnici in njeni neposredni okolici kajenje ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno uživanje alkoholnih pijač in prepovedanih substanc.

 

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA


Uporaba mobilnih telefonov v bolniških sobah ni zaželena. V kolikor uporabite mobilni telefon naj bo pogovor kratek in ne preglasen, da ne bi motili ostalih pacientov v sobi. Ker mobilni telefoni lahko vplivajo na delovanje nekaterih medicinskih aparatur, je glede omejitev uporabe potrebno upoštevati navodila medicinskega osebja.

 

DOSTOP DO INTERNETA


V bolnišnici je omogočen brezplačni dostop do interneta preko WI-FI omrežja SBI-GOSTI.

 

DODATNA PONUDBA


Nekatere bolniške sobe so opremljene s TV sprejemniki na žetone, ki jih lahko kupite na avtomatu v 1. in 3. nadstropju (ob osebnih dvigalih). Cena žetona je 0,5 eur. Z enim vstavljenim žetonom TV sprejemnik deluje eno uro.
V pritlični etaži bolnišnice obratuje bife, kjer  lahko poleg hrane in pijače kupite tudi časopise, telefonsko kartico in pripomočke za osebno higieno.
V vsakem nadstropju so nameščeni avtomati s toplimi napitki in kosovno hrano/pijačo.
Bankomat se nahaja v glavnem hodniku pritličja, nasproti vhoda v urgentni center (E hodnik).

 

ODPUST


Pacienta o načrtovanem dnevu odpusta obvesti zdravnik. V kolikor pacient potrebuje  pomoč, ga morajo pri odpustu spremljati svojci. Če je potreben prevoz z reševalnim vozilom, ga predpiše zdravnik.
Pacient ob odpustu prejme:

 • odpustno pismo
 • potrebne e-recepte za zdravila
 • navodila o kontrolnih pregledih, v kolikor so potrebni
 • navodila za nadaljnje zdravljenje in zdravstveno nego po odpustu
 • napotke glede prehrane in življenjskega sloga 

POHVALE, PRITOŽBE IN PREDLOGI


V kolikor želite oddati pohvalo, pritožbo ali predlog, to lahko storite na naslednje načine:

 • pisno na naslov Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
 • z oddajo pohvale/pritožbe/predloga v nabiralnik, ki se nahaja pred vhodom na oddelek
 • osebno ali telefonsko pri pristojni osebi Manci Vadnjal, univ. dipl. teol., v času uradnih ur, vsak delovni torek in četrtek,    od 11. do 12. ure (gsm: 051-280-427)
 • preko elektronske pošte na naslov manca.vadnjal@sb-izola.si 

Spoštovani pacienti in obiskovalci,zaposleni v bolnišnici smo tukaj zato, da vam pomagamo. Žal se ob delu velikokrat srečujemo z verbalnim, včasih pa tudi s fizičnim nasiljem, ki ga izvajajo nekateri pacienti in obiskovalci. V PRIMERU KARŠNEGAKOLI NASILJA BOMO TAKOJ UKREPALI IN OBVESTILI POLICIJO, DA ZAGOTOVIMO VAŠO IN NAŠO VARNOST.