E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III – M/Ž


Število prostih mest: 1

Čas trajanja zaposlitve:  določen čas, 6 mesecev

Število ur na teden: 40

Povezava na ZRSZ