E037029 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI – M/Ž


Število prostih mest: 1

Čas trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev

Število ur na teden: 40 ur/teden

Povezana na ZRSZ