E037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI – M/Ž


Število prostih mest: 1

Čas trajanja zaposlitve: določen čas, 12 mesecev

Število ur na teden: 40

Povezava na ZRSZ