Promocija zdravlja

SLOVENSKA MREŽA ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA U BOLNICAMA

Slovenska mreža za promociju zdravlja u bolnicama čija je članica i Opća bolnica Izola, djeluje od studenoga 2011. nadalje. Osnovana je s ciljem da zdravstvena služba nadmaši svoju kurativnu ulogu i počne s tretiranjem slučajeva sustavnim dodavanjem načela promocije zdravlja, sprečavanja bolesti i rehabilitacije. Uspostavu nacionalne mreže cijelo vrijeme aktivno prate i podupiru Ministarstvo zdravlja i Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Sloveniji.

 

PROMOCIJA ZDRAVLJA KOJA SE PROVODI U BOLNICI OBUHVAĆA:
  • promociju zdravlja u kliničkom okruženju,
  • promociju zdravlja za zaposlenike,
  • poticanje zdravih odluka (potpora okruženju),
  • jačanje zdravlja lokalne zajednice.

 

Promocija zdravlja u kliničkom okruženju obuhvaća proces koji uključuje pristupe sprečavanju bolesti ili njezinih komplikacija putem odgoja za zdravlje i zdravstvenog odgoja. Osim općenitih uputa o zdravom stilu života uključuje i stjecanje specifičnih znanja i vještina za učinkovito samosvladavanje bolesti i postizanje zadovoljavajuće kvalitete života bolesnika povezane sa zdravljem.

Zdravstveni odgoj postaje sastavnim dijelom svakidašnjeg rada zdravstvenih djelatnika kao pomoć u procesu liječenja, sprečavanja posljedica ili komplikacija već prisutne bolesti i razvija vještine za njezino svladavanje. Nadogradnju zdravstvenog odgoja predstavlja »odgoj za zdravlje« koji tako postaje neizostavan dio promocije zdravlja.

 

PROMOCIJA ZDRAVLJA ZA ZAPOSLENIKE

Predstavlja ciljane aktivnosti i mjere koje se provode s ciljem očuvanja i jačanja tjelesnoga i mentalnog zdravlja zaposlenika. Zajedničkim naporima poboljšavamo uvjete rada, dobro raspoloženje zaposlenika, poboljšavamo komunikaciju, međusobne odnose i rukovodstvo te navodimo na zdravi stil života. Rezultati su povezani s promjenama ponašanja zaposlenika.

 

POBOLJŠANJE ZDRAVLJA LOKALNE ZAJEDNICE I POTICANJE ZDRAVIH ODLUKA

Bolnica kontinuirano provodi ciljane aktivnosti s velikim odjekom: zdravstveno-odgojni programi u bolnici i u lokalnom okruženju, podizanje svijesti općeg stanovništva o zdravom stilu života i sprečavanju/svladavanju najčešćih kroničnih bolesti, organizacija preventivnih priredbi s ciljem podizanja svijesti stanovništva i otkrivanja stanja bolesti itd.