Politika prikupljanja javnih natječaja

Opća bolnica Izola kao pravno-organizacijski oblik javne ustanove, poštujući Zakon o javnoj nabavi (ZJN-2, Službeni list RS, br. 128/06, 16/08 i 19/10), javni je naručitelj i posljedično je obvezna provoditi postupke objave javnih natječaja za nabavu roba, usluga ili gradnji.

Na sljedećim stranicama možete pogledati objave pojedinih javnih nabava i ako među njima prepoznate i Vaše proizvode, ponudu Vaših usluga i gradnji, veselimo se suradnji s Vama.

 

PROPISI:

  • Direktiva 2004/18/EZ o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (Službeni list EU, br. L 134/2004)
  • Direktiva 2004/17/EZ usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (Službeni list EU, br. L 134/2004)

 

ZAKONI:

  • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine RS, br. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13 i 19/14)
  • Zakon o pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave (Narodne novine RS, br. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I)
  • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02)

 

INTERNI AKTI:

  • Financijski plan za pojedinu proračunsku godinu

Na stranici Aktualno objavljeni su aktualni postupci prikupljanja ponuda bez prethodne objave (PZPBPO) (javne nabave čija procijenjena vrijednost ne premašuje 20.000 €) te aktualne javne nabave (čija procijenjena vrijednost premašuje 20.000 €) sa svom natječajnom dokumentacijom.