Kvaliteta

KVALITETA: DINAMIČKA VRIJEDNOST

Suvremene smjernice u vezi s osiguravanjem kvalitete u zdravstvu premašuju okvir pojedinih zdravstvenih usluga. Zato su naši napori usmjereni na kreiranje cjelovite zdravstvene skrbi koja u središte postavlja pacijenta i njegove potrebe. Procesnim pristupom, timskim radom i kontinuiranim poboljšanjima našim pacijentima želimo osigurati optimalnu zdravstvenu skrb. Svjesni smo da je mjerilo kvalitete našeg rada zadovoljstvo pacijenta i korist koju otkriva nakon pružene zdravstvene skrbi.

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZA OSIGURAVANJE KVALITETE I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENE OBRADE U OPĆOJ BOLNICI IZOLA

DOBIVENI CERTIFIKATI:
  • U skladu s Nacionalnom strategijom za kvalitetu i sigurnost u zdravstvu za razdoblje 2010. – 2015., Opća bolnica Izola dobila je 9. srpnja 2013. trogodišnji certifikat međunarodne akreditacije za bolnice prema standardu DNV. Certifikat je na osnovi uspješno provedenih periodičnih procjena vrijedio do 9. srpnja 2016.
  • Certifikat »Poduzeće prijatelj obitelji« koji je Opća bolnica Izola dobila u svibnju 2013. razvijen je kao jedan od alata za učinkovito i kvalitetno upravljanje ljudskim resursima unutar organizacije.
  • HACCP – na osnovi međunarodno priznate metode za osiguravanje sigurne prehrane, provedba i održavanje sustava sigurne prehrane verificiraju se četiri puta na godinu putem vanjskih izvođača.
  • Opća bolnica Izola dobila je 5. srpnja 2016 međunarodni certifikat ISO 9001: 2008 za djelatnost sveobuhvatnog bolničkog liječenja, ambulantno specijalističke djelatnosti, dijagnostičke i hitne pomoći na sekundarnoj razini, s valjanošću do 14. rujna 2018. uz uspješno obavljene periodične procjene.
  • U posljednjem kvartalu 2016. godine Opća bolnica Izola planira provedbu novog trogodišnjeg razdoblja međunarodnih akreditacijskih procjena.