Kadrovi

U bolnici cijenimo dodanu vrijednost kojom poslovanju bolnice pridonose zaposlenici.

Osnovni je cilj strategije ljudskih resursa postići učinkovito iskorištenje (angažiranost) svih sposobnosti (potencijala) zaposlenika u svrhu ostvarenja ciljeva bolnice, očekivanja pacijenata i ulagača. Bitan je čimbenik naše kadrovske politike pripadnost i lojalnost bolnici. Iz poslovne kulture bolnice proizlazi naglasak na etici radu i poželjnom ponašanju, dobrim međusobnim odnosima i učinkovitom komuniciranju u bolnici i izvan nje.

 

IZBOR KADRA

Općenit rast bolnice nije moguć bez novog zapošljavanja. Traženje i odabir novih suradnika za bolnicu predstavlja velik izazov. U proces kadroviranja i izbor najprikladnijeg  kandidata ulažemo mnogo vremena, znanja i strpljenja.

 

PRIJAVA NA SLOBODNO RADNO MJESTO

Slobodna radna mjesta objavljujemo na internetskom portalu Zavoda Republike Slovenije za zapošljavanje i internetskom portalu bolnice. Kandidati koji se žele prijaviti moraju ozbiljno shvatiti činjenicu da molbu za zaposlenje dostave/pošalju u roku, a istodobno moraju priložiti sve zahtijevane dokaze: potvrde o stručnom obrazovanju, životopis (CV), preporuke i ostale dokaze koji su navedeni u objavi slobodnoga radnog mjesta. Molba za zaposlenje šalje se redovitom poštom.

U procesu odabira razmatramo isključivo potpune molbe. Kandidate koje želimo osobno upoznati pozvat ćemo na razgovor koji uključuje i testiranje i osobno predstavljanje. Kandidate koji se plasiraju u najuži krug obično šaljemo i na psihološko testiranje.

Sve kandidate uvijek pismeno obavijestimo o rezultatu.