Prezentacija

Opća bolnica Izola (OBI) jedna je od bolnica u Sloveniji koja pruža zdravstvene usluge na sekundarnoj razini. Bolnica je organizirana tako da su u njoj zastupljena četiri velika medicinska odjela, i to: odjel za kirurgiju, odjel za internu medicinu, odjel za ginekologiju i porodništvo te odjel za pedijatriju, a osim navedenih, i odjel medicinskih službi. Misija je OBI-a kao javne zdravstvene ustanove briga za zdravlje građana za šire područje Primorske. Osim liječenja u užem smislu riječi, u OBI-u su organizirane i aktivnosti koje djeluju na području prevencije, podizanja svijesti i savjetovanja stanovništva o zdravom načinu života.

U Općoj bolnici Izola pružamo cjelovitu bolničku i ambulantno-specijalističku zdravstvenu skrb na sekundarnoj razini organiziranja zdravstvene djelatnosti za stanovnike Primorske regije.

Razvijamo organiziranost ustanove koja nam omogućuje stručni i poslovni razvoj, a pritom poštujemo visoke zahtjeve za kvalitetu liječenja pacijenata i osobni razvoj svih zaposlenika.

 

VIZIJA

Vizija je Opće bolnice Izola (OBI) postati suvremena zdravstvena ustanova koja će ponudom i stručnim znanjem na području medicine biti jednakovrijedna sličnim ustanovama u razvijenom svijetu.

NAPREDAK

Želimo biti uspješna i ugodna bolnica te aktivna i prepoznatljiva u širem okruženju. Na svojem području želimo osigurati cjelovito pružanje zdravstvenih usluga, zato se povezujemo s ostalim subjektima u području zdravstvene zaštite. Sudjelujemo i u razvoju i oblikovanju zdravstvene politike u Primorskoj i na republičkoj razini te u oblikovanju republičke medicinske doktrine. Pomažemo u zdravstvenom odgoju stanovništva i znatno pridonosimo ekonomskom, profesionalnom i socijalnom razvoju našega područja.

Kao središnja zdravstvena ustanova na svojem području posebnu pozornost posvećujemo provedbi i poticanju istraživačke djelatnosti. Kontinuirano uvodimo i usavršavamo nove dijagnostičke i terapijske postupke. Također potičemo i razvijamo pedagoški rad te prosljeđujemo znanje zaposlenicima koji rade na svim razinama zdravstvene djelatnosti. Svjesni smo težnja i zahtjeva u zdravstvu, zato se brinemo za kontinuiranu tehnološku modernizaciju bolnice, a pogotovo za vrhunsku stručnost medicinskoga i drugog osoblja.

Uvjereni smo da su sudjelovanje naših stručnjaka u međunarodnim stručnim aktivnostima, poticajna organizacijska kultura u ustanovi i dosljedno poštovanje prava pacijenata jamstvo za uspjeh i u trećem tisućljeću.

 

SURADNJA

Liječimo sve kompliciranije slučajeve, obavljamo mnogobrojne zahtjevne dijagnostičke i terapijske postupke jer medicina sve više postaje interdisciplinarna znanost. Paralelno s njom razvijaju se i druga stručna područja. Pritom ne zanemarujemo znanstveno-istraživački i pedagoški rad jer smo i nastavna bolnica za učenike Srednje zdravstvene škole te studente Visoke škole za zdravstvo Izola.