ODJELI/DJELATNOSTI

NEUROLOŠKA DJELATNOST

Liječnik osobno rodbini daje informacije na odjelu, od ponedeljka do petka, između 13:30 in 14:30 sati.
SVAKI DAN : 14:30 - 16:30

ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO - GINEKOLOŠKA DJELATNOST

Za posjetu pacijentice, koja se dodjeljuje izvan redovitih posjeta, trebate dobiti pismeno odobrenje liječnika.
PRUŽANJE INFORMACIJA RODBINI
Vrijeme za pružanje informacija na odjelu je od ponedjeljka do petka, između 13:30 i 14:30 sati, ili po dogovoru s liječnikom. Podaci o zdravstvenom stanju pacijenta daje liječnik, one o zdravstvenoj oskrbi predaje diplomirana sestra na odjelu. Informacije su pružene samo osobam ovlaštenim od strane pacijenta za dobivanje informacija. U poslijepodnevnim i neradnim danima (subota, nedjelja, praznici) pružamo informacije samo u iznimnim slučajevima o čemu odlučuje liječnik na dužnosti.
SVAKI DAN : 14.30 - 17.00

ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO - PORODNIŠKA DJELATNOST

Za posjetu pacijentice, koja se dodjeljuje izvan redovitih posjeta, trebate dobiti pismeno odobrenje liječnika.
PRUŽANJE INFORMACIJA RODBINI
Vrijeme za pružanje informacija na odjelu je od ponedjeljka do petka, između 13:30 i 14:30 sati, ili po dogovoru s liječnikom. Podaci o zdravstvenom stanju pacijenta daje liječnik, one o zdravstvenoj oskrbi predaje diplomirana sestra na odjelu. Informacije su pružene samo osobam ovlaštenim od strane pacijenta za dobivanje informacija. U poslijepodnevnim i neradnim danima (subota, nedjelja, praznici) pružamo informacije samo u iznimnim slučajevima o čemu odlučuje liječnik na dužnosti.
SVAKI DAN : 15.00 - 16.00

ODJEL ZA INTERNU MEDICINU

Informacije rodbini daje liječnik na odjelu osobno, od ponedjeljka do petka, u vrijeme posijeta.
SVAKI DAN : 14.30 - 17.00

ODJEL ZA KIRURGIJU

Informacije rodbini daje liječnik na odjelu osobno, od ponedjeljka do petka, od 14 do 15 sati.
SVAKI DAN : 14:30 - 17:00

ODJEL ZA PEDIJATRIJU

  Na dječjem odjelu vrijeme posjeta prilagođeno je osjećanju i potrebama male djece. Uz dijete u pravilu treba biti samo jedan od roditelja ili član najuže obitelji između 10.30 i 19 sati. Ostali posjetitelji mogu ga posjećivati  od 15 do 16 sati.Informacije o djetetovu zdravstvenom stanju dat će vam djetetov liječnik za vrijeme vizite. Roditelji koji nisu uz dijete informacije mogu dobivati prema dogovoru s liječnikom, odnosno između 13.00 i 14.00 sati.
SVAKI DAN : 15:00 - 16:00

  OFTALMOLOŠKI ODJEL

  Informacije rodbini daje liječnik na odjelu osobno, od ponedjeljka do petka, od 14 do 15 sati.
  SVAKI DAN : 14.30 - 17.00

  OTORINOLARINGOLOŠKA DJELATNOST

  Informacije rodbini daje liječnik na odjelu osobno, od ponedjeljka do petka, od 14 do 15 sati.
  SVAKI DAN : 14.30 - 17.00

  Dokumenti