Usluge samoplaćanja

Liječenje uz vlastito plaćanje namijenjeno je pacijentima koji nemaju osnovno zdravstveno osiguranje u Sloveniji, strancima i svima koji žele kraće vrijeme čekanja. Pacijenti koji će sudjelovati i uslugama samoplaćanja (u daljnjem tekstu »samoplatitelji«) prije svake usluge samoplaćanja moraju potpisati suglasnost da su upoznati s tim da je riječ o usluzi samoplaćanja i da će podmiriti troškove obavljenih usluga prema važećem cjeniku.

U ambulanti za vlastito plaćanje nije moguće dobiti propisane lijekove i recept za naočale na teret ZZZS-a (Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenija) zato ih samoplatitelj mora platiti sam.

NARUČIVANJE

Pacijent koji se želi naručiti na zdravstvenu uslugu samoplaćanja to može učiniti na sljedeći način:

Svaki dan od 10.00 do 12.00 sati nazvati na telefonske brojeve navedene u nastavku ili poslati elektroničku poruku na adresu koja je navedena uz broj.  Kontakti se razlikuju s obzirom na to na koju se uslugu pacijent naručuje. Prilikom naručivanja pacijent daje sljedeće podatke:

  • vrstu željene usluge samoplaćanja i
  • ako želi, može navesti liječnika kod kojeg bi želio obaviti uslugu.

 

Tajništvo odjela kirurgije

E: anita.smigovec@sb-izola.si
T: +386 5 660 64 11

Tajništvo odjela interne medicine

E: sani.kamencic@sb-izola.si
T: +386 5 660 65 08

Tajništvo odjela za ginekologiju i porodništvo

E: narocanje.ginekologija@sb-izola.si
T: +386 5 660 67 01

Odjel za pedijatriju

E: narocanje.pediatrija@sb-izola.si
T: +386 5 660 61 46

Djelatnost oftalmologije

E: narocanje.okulistika@sb-izola.si
T: +386 5 660 63 63

Djelatnost otorinolaringologije

E: narocanje.orl@sb-izola.si
T: +386 5 660 63 36

Djelatnost neurologije

E: narocanje.nevrologija@sb-izola.si
T: +386 5 660 63 35

Djelatnost dermatologije

E: sani.kamencic@sb-izola.si
T: +386 5 660 65 08

Kardiorespiratorni kabinet

E: sani.kamencic@sb-izola.si
T: +386 5 660 65 08

Radiološki odjel

E: narocanje.radiologija@sb-izola.si
T: +386 5 660 64 42

Endoskopski kabinet

E: sani.kamencic@sb-izola.si
T: +386 5 660 65 08

Djelatnost anestezije i terapije protiv bolova

E: narocanje.anestezija@sb-izola.si
T: +386 5 660 64 68

Djelatnost nuklearne medicine i endokrinologije

E: narocanje.nuklearna@sb-izola.si
T: +386 5 660 61 61

Laboratorij

E: vanja.pahor@sb-izola.si
T: +386 5 660 62 67

Djelatnost citopatologije

E: vivijana.snoj@sb-izola.si
T: +386 5 660 62 71

OBVEŠČANJE

Svaki samoplatitelj dobiva obavijest (putem elektroničke ili općine pošte) u kojoj su navedeni:

  1. dan i sat pregleda, pretrage ili zahvata,
  2. točno mjesto gdje se treba pojaviti na dan pregleda ili pretrage (ambulanta, laboratorij, odjel itd.),
  3. liječnik koji će ga pregledati odnosno liječiti,
  4. potrebne upute u vezi s pregledom, zahvatom ili pretragom.

PREGLEDI, PRETRAGE, ZAHVATI

Pregledi, pretrage i zahvati za samoplatitelje u pravilu se provode izvan radnog vremena (tj. popodne te subotom i nedjeljom) osim kada bi to značilo veći rizik za zdravlje pacijenta (npr. opsežni operativni zahvati).

DOKUMENTACIJA

Svi pregledi i pretrage koje pacijent plaća sam dokumentiraju se isto kao i pregledi koje ne plaća sam pacijent i dostupni su za kasniji pregled i ispis. Platitelj usluge u dokumentaciji naveden je kao »samoplatitelj«.

PRAVA PACIJENATA

Što se tiče prava, samoplatitelji su ravnopravni s pacijentima koji ostvaruju zdravstvene usluge u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja. Prednost imaju samo za uslugu na koju se samoplaćanje odnosi, a vidljiva je u prioritetnoj obradi.

NALAZ

Nakon obavljenog pregleda ili zahvata pacijent pismeni nalaz s utvrđenim medicinskim činjenicama u pravilu dobiva odmah odnosno najkasnije u roku od pet radnih dana nakon obavljenog pregleda ili pretrage odnosno operacije.

PLAĆANJE USLUGA

Samoplatitelj mora podmiriti svoje financijske obveze na dan kad je usluga pružena. U slučaju operativnog zahvata pacijent mora podmiriti financijske obveze prije zahvata. A ako za uslugu ima sklopljeno odgovarajuće nadstandardno osiguranje koje pokriva i obavljenu uslugu u cijelosti, jamstvom osiguratelja da će pokriti predviđene troškove.

ŽALBE

Samoplatitelj koji nije zadovoljan svojim uslugama može se žaliti odgovornoj osobi za žalbe u OB Izola ili zaštitnik prava pacijenta.

NAČIN PLAĆANJA

Usluge u Općoj bolnici Izola možete obaviti i putem police za sklopljena nadstandardna osiguranja ili kao samoplatitelj.

Ako ste samoplatitelj, molimo vas da zbog lakšeg i točnijeg dobivanja podataka sa sobom imate karticu zdravstvenog osiguranja, a u slučaju da ste strani državljanin sa sobom obvezno morate donijeti valjani osobni dokument i, u slučaju da imate sklopljeno nadstandardno osiguranje, dokaz o tome i jamstvo da osiguratelj pokriva planiranu uslugu.

Svaki pacijent koji se odluči za kirurški zahvat kao samoplatitelj nakon obavljenog pregleda poštom dobiva predračun za predviđeni zahvat. Na osnovi predračuna odlučujete hoćete li kirurški zahvat ili daljnje dijagnostičke pretrage ili postupke obaviti u našoj bolnici.

Usluge u Općoj bolnici Izola možete podmiriti uplatom na transakcijski račun br.: IBAN SI56 0110 0603 0277 118 Banka Slovenije, BIC: BSLJSI2X ili na blagajni Opće bolnice Izola tijekom radnog vremena. Plaćanje možete izvršiti gotovinom ili kreditnim karticama.

Cijene operativnih zahvata vrijede za pacijente svrstane u razred ASA 1 (bez ozbiljnih pratećih bolesti).

Za pacijente s ozbiljnim pratećim bolestima (ASA 2 i više) cijena se određuje individualno i u pravilu je veća, pacijentu se prilaže predračun.

Za operacije i zahvate koji nisu uključeni u postojeće tablice cijena se određuje individualno. Na osnovi preporuke voditelja djelatnosti u kojoj se pojedina operacija ili zahvat provodi izdaje se predračun, a cijenu potvrđuje direktor ustanove.

Na internetskim stranicama Opće bolnice Izola namijenili smo prostor i posebnom vodiču u kojem možete pročitati sve o mogućnostima liječenja uz vlastito plaćanje koje je namijenjeno pacijentima bez zdravstvenog osiguranja u Sloveniji, strancima i svima koji žele kraće vrijeme čekanja. Na istome mjestu objavljujemo i najnoviji važeći cjenik usluga samoplaćanja.