Stručni rad

Na Odjelu za pedijatriju obrađujemo i liječimo akutne i kronične bolesti djece koje su domena sekundarne zdravstvene skrbi. Liječenje obuhvaća djecu od novorođenčadi do 18 godina.

ZDRAVSTVENI ODGOJ I EDUKACIJA PACIJENATA I RODBINE

Jedan od ciljeva koji nas vode prilikom rada na Odjelu za pedijatriju kvalitetno je proveden i učinkovit zdravstveni odgoj, koji je tijekom odrastanja djece vrlo važan. Kod mlađe djece zdravstveni odgoj namijenjen je njihovim roditeljima. Naglasak je na aktivnostima kao što su hranjenje, odijevanje, osobna higijena, osiguravanje sigurnosti, održavanje odgovarajuće tjelesne temperature, osiguravanje odgovarajućeg životnog okruženja…

Kod mladih se zdravstveno-edukacijski rad proširuje i na spolni odgoj, opasnosti od psihotropnih supstanci, opasnosti kod konzumacije alkohola… Zdravstveni odgoj često je usmjeren na pripremu odnosno stanje nakon operativnog zahvata ili na novootkriveno oboljenje koje može predstavljati pojava alergije, celijakije, opstipacije, ograničenja u prehrani, anoreksije… Važan je dio zdravstvenog odgoja i pravilna aplikacija terapije djetetu (inhalacijska, antipiretička, antibiotska terapija i načini aplikacije…).

Zdravstveno-odgojni rad provodi se i u pedijatrijskim ambulantama te je također vrlo raznolik.