Stručni rad

Odjel za kirurgiju Opće bolnice Izola suvremeni je kirurški odjel potpuno usporediv s odjelima te vrste u zemlji i u svijetu. Raspolaže s 93 kreveta na Odsjeku za opću kirurgiju te s 12 kreveta na odjelima Djelatnosti otorinolaringologije i okulistike.

Ambulantno godišnje liječimo više od 47.000 pacijenata i pružamo skrb za više od 5000 bolničkih pacijenata. Prošle godine operirali smo 3300 pacijenata, dijelom i u dnevnoj bolnici. Tijekom svih godina rada ustrajno smanjujemo vrijeme ležanja koje trenutačno iznosi 4,1 dan i jedno je od najkraćih u Sloveniji. Na raspolaganju imamo suvremenu CT i MR dijagnostiku te uvedene konzilije na kojima stručnjaci različitih struka zajedno traže najbolji i najprimjereniji način liječenja za konkretnog bolesnika, uzimajući u obzir njegove specifičnosti i želje. U suvremeno opremljenim operacijskim salama obavljamo i najzahtjevnije zahvate uz dobru suradnju s anesteziolozima i timom intenzivne njege.

Za tako velik opseg posla potrebna je visoka motiviranost i dosljedna stručnost. Ona se unutar bolnice odražava u uspostavi i redovitom sastajanju konzilija (za  bolesnike s abdominalnom i vaskularnom patologijom), redovitim sastancima na temu obolijevanja i smrtnosti te redovitim izvješćivanjem o novostima s kongresa i saznanjima iz literature. Mnogobrojne aktivnosti na kirurškom odjelu prelaze bolničke okvire. Traumatolozi tako sudjeluju u europskom registru osoba s teškim  tjelesnim oštećenjima, gdje imaju natprosječne rezultate, organiziraju godišnje seminare Društva traumatologa slovenske Istre i Krasa s velikim brojem sudionika, organizatori su ATLS obrazovanja te aktivno sudjeluju na mnogobrojnim kongresima u zemlji i inozemstvu. Abdominalni kirurzi uključeni su u slovenski sustav praćenja kvalitete operacija žučnih kamenaca putem kojeg su primili mnoga službena priznanja, a bili su i organizatori tzv. prvih »Kirurških večeri« u SBI i mnogih predavanja na domaćim i stranim kongresima. Vaskularni kirurzi uključeni su u jednu od najvažnijih studija području liječenja karotidne bolesti (ACST-2), suorganizirali su i međunarodni Adriatic Vascular Summit u Portorožu 2011. i skup koji se održava svake godine »Upoznajmo bolesti srca i krvnih žila« u Kopru. Djelatnost dječje kirurgije bila je domaćin godišnjeg skupa društva dječjih kirurga u Strunjanu. Kirurški odjel uključen je i u mnogobrojne prekogranične projekte – kao glavni partner  u projektu INTEGRAID (koji vodi asist. Peter Golob, dr. med.) te kao pridruženi partner u projektima PANGEA i E-SURGERY NET. Na veliku stručnu angažiranost upućuje i činjenica da je sedam kirurga upisano na doktorski studij. Mnogo je i objava kirurga u domaćoj i stranoj literaturi, zadnje  u kolovozu 2012. u najvažnijem europskom časopisu na području vaskularne kirurgije.

Posao kirurga samo je karika u lancu cjelokupne brige za bolesnika unutar koje su neizostavne medicinske sestre i ostali medicinski i nemedicinski suradnici. Vjerujemo da uspjeh liječenja ovisi o usklađenosti cijelog tima zato nastojimo uvoditi nova znanja na svim područjima, a pritom smo svjesni da pacijentima ponekad i sitnice boravak u bolnici mogu učiniti ugodnijim i pospješiti njegov oporavak. Naša je vizija razvijati suvremeno opremljen kirurški centar u kojem ćemo pacijentima moći pružati brzu, učinkovitu i suvremenu stručnu skrb, pritom uzimajući u obzir posebnosti i želje svakog pojedinca.

Na odjelu za kirurgiju provodi se i zdravstveni odgoj i edukacija pacijenata i rodbine:

ZDRAVSTVENI ODGOJ I EDUKACIJA RODBINE PACIJENATA NAKON OŠTEĆENJA KUKA

VODITELJ EDUKACIJE:
  • Suzana Matejčič dipl. m. s.
EDUKACIJU RODBINE PROVODE:
  • Suzana Matejčič dipl. m. s.
  • Manuela Zadnik dipl. m. s.
  • Andrejka Pišek dipl. m. s.

Edukacija se održava svaki utorak i četvrtak od 14 do 16 sati u ambulanti Odjela za kirurgiju na I. katu SB Izola.

ZDRAVSTVENI ODGOJ I EDUKACIJA RODBINEPACIJENATA S CRIJEVNOM STOMOM

VODITELJ EDUKACIJE:
  • Ines Prodan dipl. m. s.
EDUKACIJU RODBINE PROVODE:
  • Ines Prodan dipl. m. s.
  • Karmen Jakomin dipl. m. s.

Edukacija se provodi individualno, po dogovoru s voditeljem edukacije.

ZDRAVSTVENI ODGOJ I EDUKACIJA RODBINE I PACIJENATA S CISTOSTOMOM/NEFROSTOMOM

VODITELJ I PROVODITELJICA EDUKACIJE:
  • Andrejka Pišek dipl. m. s.

Edukacija se provodi individualno, po dogovoru s voditeljem edukacije.

ZDRAVSTVENI ODGOJ I EDUKACIJA RODBINEI PACIJENATA SA STOMOM ZA DISANJE

VODJA IN IZVAJALKA EDUKACIJE:
  • Stojka Škrokov, dipl. m. s.

Edukacija se provodi individualno, po dogovoru s voditeljem edukacije.