RADNO VRIJEME

ODJEL ZA INTERNU MEDICINU

  • Kirurški odjeli: svaki dan od 14.30 do 17.00 sati.
  • Jedinica intenzivne terapije: svaki dan od 14 do 15 sati.
Za odobrenje izvanrednih posjeta pacijentu morate dobiti pismeno odobrenje njegovog liječnika.
ZDRAVSTVENI ODGOJ I EDUKACIJA RODBINE I PACIJENATA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU:
Voditeljica i provoditeljica edukacije: Silva Cek Zadnik, dipl. m. s. Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.
ZDRAVSTVENI ODGOJ I EDUKACIJA RODBINE I PACIJENATA SA MULTIPLOM SKLEROZOM:
Voditeljica i provoditeljica edukacije: Dušica Ivančič, dipl. m. s. Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.
ZDRAVSTVENI ODGOJ I EDUKACIJA RODBINE I PACIJENATA SA ANTIKOAGULANTNOM TERAPIJOM:
Voditeljica i provoditeljica edukacije: Amela Mahmutovič, dipl. m. s. Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.
ZDRAVSTVENI ODGOJ I EDUKACIJA RODBINE I PACIJENATA SA OKSIGENOTERAPIJOM:
Voditeljica i provoditeljica edukacije: Tanja Polegek, dipl. m. s, Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.
SVAKI DAN : 14.30 - 15.00